Dolný vrch bol desiatky rokov takmer neprístupnou oblasťou. Pretínala ho intenzívne strážená štátna hranica s Maďarskom. Ešte v 90-tych rokoch minulého storočia sa museli návštevníci hlásiť na jablonovskej pohraničnej stráži, legitimovať sa, uviesť svoj cieľ i to, kedy a kde sa budú pohybovať. V hlbokých lesoch nezriedka stretli vojakov vyzbrojených samopalmi. Na Dolnom vrchu vám prezradíme, ako dokážu stielky rias vybudovať až kilometer hrubé vápencové súbory, v ktorých voda za milióny rokov vybudovala malebný a zároveň drsný podzemný svet. Tá voda, ktorá v istých obdobiach roka s ohlušujúcim hrmotom opúšťa podzemie, aby sa so silou vyše tisícky litrov za sekundu vyrútila pod planinou na povrch. Aj človek tu zanechal jedinečné stopy v podobe sofistikovane vybudovaných kamenných studní, neuveriteľne odolných, stáročia starých úvozov vinúcich sa príkrymi svahmi, ktorými budeme stúpať na planinu. Priblížime sa k mohutným priepastiam, kde prečkávajú deň sovy, budeme sa pohybovať na miestach, kde sa vyskytujú dravé mačkovité šelmy – rysy, či kde rastú duby staré niekoľko storočí.

Dolný vrch je planina, kde sa dá za pár minút zablúdiť tak, že sa aj tri dni z nej človek nevymoce. Patrí ku krasovým územiam s najväčšou hustotou krasových jám, ktoré sa na seba úplne podobajú. Vlastne sa tu všetko na všetko podobá. Práve preto sa tu konajú majstrovstvá sveta v orientačnom behu, hlavne v jeho maďarskej časti. Vystúpiť na Dolný vrch znamená vstúpiť do pozemského raja, kde vládnu vône, ticho, minulosť a wettersteinský vápenec. Buďte vítaní!

Mapa trasy

Most pri rieke Turňa južne od Jablonova nad Turňou – Západný úvoz – Komín – relikty jaskýň v centrálnej časti Dolného vrchu – osídlenie Dolného vrchu kyjatickou kultúrou mladšej doby bronzovej – krasové formy a osobitosti vývoja krasových jám – sústava Sovích priepastí – Obrovská priepasť – Náhodná jaskyňa – Kamenistá priepasť – bača Gejza Rusznyák a jaskyne Dolného vrchu – Les mŕtvych obrov (Kamenná bahnitá studňa, dub pri studni) – Figová diera – najväčšie bahnisko v Slovenskom krase – Pavlovská cesta – krasové pramene Dolného vrchu

Dolny_vrch_trasy_doplnene_korigovane