Navštívime miesta, ktoré sa tunajší človek naučil vyhľadávať a využívať. Sú to akési „mikroklimatické oázy“, kde pastieri ukrývali v páľavách svoje stáda. Do tvrdého škrapovitého podkladu k nim doslova vyrezávali cesty. Je v nich príjemne chladno po celý deň. Výrazné morfologické hrany planiny sú miestom, kde sa vytvorili trhlinové priepasti stovky metrov dlhé s ozrutnými dómami, kde bloky horniny sú veľké ako domy. Dostaneme sa aj tam, kde sa nedávno jaskyniari prekopali do priepasti, ktorej súčasťou je vnútrojaskynná šachta hlboká takmer 60 m, no úzka len neuveriteľných 25 centimetrov! V mieste objavu sme zaznamenali akustický prejav v podobe hučania – práve vtedy sa vyrovnával vonkajší atmosferický tlak s pretlakom jaskynného vzduchu vo vnútri. Ak hovoríme o zvukových javoch, na planine navštívime ešte jeden – spievajúci strom. Obrovský, viac ako 150 rokov starý hrab, najstarší v Slovenskom krase. Systém dutín v strome a katabatické prúdenie vzduchu podvečer spôsobuje špecifický efekt, kedy strom hudie.

Na planine Horný vrch sa stále uchovávajú poklady panónskej flóry i fauny. V svahoch možno nájsť rumenicu, mohutné a bojovné jašterice zelené, múrové i obyčajné. Niektoré jašterice majú svojskú stratégiu úniku pred nepriateľom – v okamihu dokážu vybehnúť po kmeni stromu až do výšky 5 m! Okrem úžasného výhľadu do Turnianskej kotliny z hrany planiny sme občas svedkami nádherných vzdušných súbojov krkavcov a najväčšieho vtáka žijúceho na Slovensku – orliaka morského. Podvečer vídať celé rodiny jazvecov, ktoré sa z plošiny vracajú pekne jeden za druhým dolu do svahov, kde nachádzajú úkryty v svahových jaskyniach, ktorých je len na južnej stráni 60! Mohli by sme ešte hodiny rozprávať o tejto čarokrásnej planine s poslednými zákutiami starých bukových enkláv – ale najlepšie je to zažiť. Radi vás tu privítame!

Mapa trasy

Jablonov nad Turňou – Kováčovský úvoz – Kukudičova skala – najstarší hrab v Slovenskom krase – Lipový most – Vrch nad Prasacím závrtom (relikty jaskýň, Komaškova priepasť, Priepasť pod klenom) – Kamenná studňa – krasové javy ponorovej zóny (Mútna studňa, Veľká depresia, Priepasť pri červenej značke) – Spoločné – Priepasť mŕtvych netopierov – hrana planiny, výhľad na Turniansku kotlinu, krasové javy južnej stráne Horného vrchu (Gotická jaskyňa, Poodhalená priepasť) – historický salaš – historická pastierska cesta – Jablonov nad Turňou.

Horny_vrch_trasy_doplnene_korigovane