Vydajte sa spolu s nami krížom-krasom. Jedinečnou, bizarnou a malebnou krajinou Slovenského krasu. Tam, kde noha bežného turistu nevstúpi. Poznajte krásy krasu, jeho príbehy, jaskyne, osobnosti, faunu a flóru, historické a prehistorické miesta.

gabi

GABRIEL LEŠINSKÝ

 • Jaskyniar - špecializuje sa na systematický speleologický výskum Slovenského krasu, mechanizmus otvárania sa jaskýň na povrch, speleogenetické súvislosti, za 30 rokov vykonal v krasových územiach vyše 6500 pracovných akcií
 • Odborný pracovník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši na pracovisku v Košiciach
 • Člen Slovenskej speleologickej spoločnosti
 • Dokumentátor povrchových krasových javov
 • Objaviteľ, spoluobjaviteľ viacerých jaskýň (Drienka, Hlinoš, Čertov dych, Ardočka-Mikov, Priepasť Troch a i.)
 • Spoluautor monografií Dolný vrch (2001), Zádielska planina (2015)
 • Autor súpisov jaskýň na planinách: Zádielska, Jasovská, Silická, Horný vrch, Dolný vrch
 • Faunista, florista, ochránca prírody
 • Prekladateľ dokumentárnych filmov pre Discovery Channel, Animal Planet

andrea

ANDREA MIŠKUFOVÁ

 • Sprievodkyňa cestovného ruchu
  Satur, Ferrotour, (Akreditovaný kurz - Ústav geoturizmu, Technická univerzita v Košiciach)
 • Projektová manažérka EduTrek Slovakia   turisticko-vzdelávacie exkurzie, poznávacie  zájazdy, tábory v Českej republike
 • Lektorka anglického jazyka
  štúdium: Univerzita Karlova Praha, Univerzita P.J. Šafárika Košice, anglistika-amerikanistika, slovenský jazyk a literatúra
 • Kurzy angličtiny - Siemens, U.S. Steel Košice, Essity Gemerská Hôrka, Getrag Kechnec, Garrett Záborské, jazyková škola Skrivanek
 • Prekladateľka dokumentárnych filmov pre Discovery Channel, Animal Planet, STV
 • Tlmočníčka - veľtrhy Paríž, Stuttgart, obchodné rokovania v SR