MYSTICKOU SILICKOU - Silická planina, okruh po kultových lokalitách, kde sa konali pradávne obetné rituály

TAJOMSTVO JASKYNE LIPOVÝ MOST - planina Horný vrch, krajinársky najhodnotnejšia túra, spievajúci hrab, jaskyňa Lipový most, južná hrana planiny s jedinečným výhľadom

 

 

TRHLINAMI OPRADENÁ  Borčianska planina, vysoko položená krasová plošina s obrovskými ponormi, rozsadlinami, opustenými banskými dielami, prastarým valom i ďalekými výhľadmi

VTEDY A TERAZ - planina Dolný vrch, kedysi neprístupná zóna, dnes tu s nami spoznáte Les mŕtvych obrov, bývalé uhliarske chodníky, zvyšky vápeniek, prastaré duby, historickú studňu

BOGAZ – NEBOGAZ? - Zádielska planina, historickou hradnou cestou Vár-út, zlomovým pásmom “rožňavská línia”, bogazom, na planinu za úžasnými výhľadmi

MAJKOV RAJ - Silická planina, po veľkých objavoch jaskyniara Jána Majka, objaviteľa Domice, so speleoalpinistickou ukážkou

ČERTOVSKÁ JASOVSKÁ - Jasovská planina, diabolsky strmo z Hájskej tiesňavy k Čertovej jaskyni, ku Krulovej bani, Gordánovej jaskyni a historickým baniam

KRÍŽOM KRASOM KONIAROM - planina Koniar, do jej útrob vojdeme drenážnym tunelom. Hore objavíme krajinu závrtov, škrapových polí obrastených machom, náhrobné kamene, priepasti s kultovou funkciou v praveku

MESAČNOU KRAJINOU  Plešiveckou planinou. Mimoriadne rozčlenenému krasovému povrchu tu oddávna prischlo prirovnanie - mesačná krajina. Je tu aj najväčšia a zároveň najhlbšia známa krasová jama na Slovensku - Hmlistý závrt.

ZÁDIELSKA TIESŇAVA – jej geomorfológia, fauna, flóra a neuveriteľný príbeh chlapca z 2. svetovej vojny

 

TERRA INCOGNITA SLOVENSKÉHO KRASU - Kameniansky kras, na mapách nie je vyznačený, na internete sa o ňom nič nedozviete. Krajina nespoznaná. Nie však pre účastníkov našej exkurzie.

 

SEVER SILICKEJ  – Silická planina, najhbšie priepasti Slovenska, súťaž v hľadaní jednej z nich

 

DO MRAMOROVÝCH VRCHOV – Volovské vrchy, kde sa v podcelku Pipitka čnie do výšav nad 800 m n. m. majestátny mramorový vrch. Jeho Veličenstvo - Špičiak. Kužeľový krasový vrch tvoria hlavne triasové kryštalické vápence (mramory).

 

VÝSTUP NA VLČÍ VRCH - planina Horný vrch, čertovsky náročný výstup aj k  Čertovej diere a Čertovmu dychu, odmenou je  prekrásny výhľad

 

DLHOVESKÉ OKRAJOVÉ POLJE,  ponorová časť jaskynnej sústavy Domica-Baradla a objavy Jána Majka, nestora slovenského jaskyniarstva, budú cieľom tejto exkurzie Krížom-Krasom

 

DRNAVSKOU DRÁHOU po trase bývalej úzkokoľajky k osirelým banským dielam. Z obdobia prosperity ostala len hŕba sutín, základy budov a lanovky, chátrajúci sklad kedysi slávnych železiarní Andrássyovcov či opustené štôlne. Vychýrené "Železné srdce Uhorska" dotĺklo.

 

Skupinám ponúkame možnosť vybrať si trasu a dohodnúť termín.

Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2019/018439 zo dňa 20.5.2019.