Na južnom ťahu Košice - Bratislava v úseku medzi Turňou nad Bodvou a Jablonovským sedlom zvaným Soroška si máloktorý z cestujúcich uvedomí, že horské masívy po oboch stranách cesty boli pred miliónmi rokov spojené a že na súčasnom stave má podiel riečka Turňa, ktorá tak vytvorila Turniansku kotlinu. Na hranici s Maďarskom sa tiahne Dolný vrch, oproti nemu sa vypína Horný vrch. Poďte s nami prebádať tieto málo známe planiny národného parku Slovenský kras.

Nedozierna, malebná, vábivá i mámivá – taká je najväčšia planina v Slovenskom krase – Silická planina. Tiahne sa od Sorošky až k Rimavskej kotline. Zo západu ju ohraničujú strmé stráne kaňonu rieky Slaná a Rožňavská kotlina. Silická planina, to je labyrint krasových jám, ale aj dnes už nejestvujúce stredoveké osady, tajomné kultové obrady, hľadači pokladov i štvorkilový zub mamuta. Poznajte s nami krásy tejto krasovej krajiny i neznáme fakty a príbehy priamo v teréne.

TRASY

Planina Dolný vrch – okruh |    pozrieť detaily trasy
Planina Dolný vrch sa dnes majestátne vynára z dna Turnianskej kotliny. Pripomína telo obrovského vráskavca, ktorý sa vynoril na hladinu oceánu. Sedemnásť kilometrov dlhý masív budí u pozorovateľov obdiv a prebúdza v nich túžbu zistiť, čo sa nachádza tam hore, keď človek vystúpi po starých úvozoch a uhliarskych chodníkoch až na hranu planiny.

Planina Horný vrch – okruh  |   pozrieť detaily trasy
Horný vrch je vyšším bratom Dolného vrchu. Ako to už v rodinách často býva, dvaja súrodenci z jednej famílie sú odlišní. O bratoch Hornom vrchu a Dolnom vrchu z rodiny Slovenského krasu to platí dvojnásobne. Horný vrch má napríklad teplú južnú stráň, nádherné výhľady, odlesnené planiny, vodné zdroje i stáročnú pastiersku tradíciu.

Silická planina – južný okruh   |   pozrieť detaily trasy
Silická planina – severný okruh   |   pozrieť detaily trasy

Silická planina predstavuje koncentrát geologickej, geomorfologickej, hydrologickej, zoologickej, botanickej, speleohistorickej, speleoarcheologickej, paleontologickej, krasovej i speleologickej rozmanitosti. Možnosti bádania sú tu nesmierne, masív je obrovskou výzvou.