FB-f-Logo__blue_29EduTrek Slovakia organizuje turisticko-vzdelávacie exkurzie Krížom-Krasom v Národnom parku Slovenský kras pre turistické kluby, školy, environmentálne krúžky, jednotlivcov i skupiny mimo turistických trás po menej známych krasových planinách Horný vrch, Dolný vrch a Silická planina (severný/južný okruh), ale aj na vyhľadávaných miestach ako sú Zádielska planina a Zádielska tiesňava.

Vypočujte si príbehy krasovej krajiny, spoznajte faunistické a floristické zvláštnosti, historické i prehistorické pamiatky, jaskyne a ich objaviteľov.     Objavte s nami miesta, ktoré bežným turistom ostávajú nepoznané.

Skupinám ponúkame možnosť vybrať si trasu a dohodnúť termín. Podrobnejšie informácie o trasách nájdete v sekcii Trasy. Vzdelávacie exkurzie v NP Slovenský kras sú vykonávané na základe povolenia Okresného úradu v Košiciach, Odbor starostlivosti o životné prostredie: OU-KE-OSZP1-2016/015172 zo dňa 4.5.2016.